1r premi literari FUNDACIÓ CRISÀLIDA

 

1r premi literari FUNDACIÓ CRISÀLIDA


+Fundació Crisàlida al Facebook
Bases

 

1.      La FUNDACIÓ CRISÀLIDA de Camporrells, convoca la primera edició del premi literari de relat breu, dividit en tres categories: escolar, general i persones amb discapacitat intel·lectual.

 

2.      L'argument de les obres presentades ha de reflectir la filosofia de la Fundació: el pas de la dependència cap a l'autonomia en la vida d'una persona amb alguna discapacitat intel·lectual.

 

3.      Poden optar als premis totes les persones, siga quina siga la seua nacionalitat o procedència, sempre que les obres que presenten s'ajusten al concepte de relat, estiguen escrites en castellà o català, siguen originals, inèdites i no hagen estat premiades en cap altre concurs. Els autors es comprometen a no retirar-se abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

4.      Els originals hauran de ser presentats en set còpies en què constarà només el títol de l'obra, juntament amb una plica amb totes les dades per identificar i contactar amb l'autor, dins d'un sobre tancat amb la indicació “Premi literari Crisàlida”, el títol de l'obra presentada, la categoria i el pseudònim.

 

5.      Els originals s'hauran d'enviar per correu certificat a l'adreça Fundació Crisàlida, 22570 Camporrells (Huesca) abans del 20 de maig de 2010, i el lliurament dels premis serà el 24 de juliol de 2010 en el transcurs de la festa del primer aniversari de la Fundació.

 

6.      Les obres premiades seran editades català per Pagès Editors i en castellà per l’editorial Milenio.

 

7.      Cap dels membres dels tres jurats ni del patronat de la Fundació poden presentar-se al concurs.

 

8.      El jurat pot declarar desert el premi en la seua categoria corresponent.

 

9.   Les bases oficials seran les penjades a la web oficial de Fundació www.fundacioncrisalida.com

 

 

Categoria A: persones amb alguna discapacitat intel·lectual

 

·        El premi consistirà en una dotació econòmica de 2.000 euros per a l'autor (individual o col·lectiu) i de 3.000 euros en material pedagògic per al centre educatiu, ocupacional, de treball, o residencial on l'autor estiga vinculat i haja estat el motivador de la seua participació.

·        Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 15 fulls DIN A4 i màxima de 30, impresos a doble espai (Arial 12), enquadernats i numerats. Es permetrà que fins a un màxim de la tercera part de l'obra estiga ocupada per il·lustracions.

·        Totes les persones participants i tots els centres als quals estiguen vinculats els autors rebran un regal elaborat per Teixidors (cooperativa d'artesania tèxtil de Terrassa).

·        El jurat estarà format per set persones relacionades amb el món de la discapacitat: Montse Bosch (ASPROS), Toñi Segura (Sant Joan de Déu), Montse Mancho (logopeda), Juan José Badia (tècnic), Vanessa Cano (ATADES), Elias Vived (Down-Huesca) i Ester Temprado (ACUDAM) com a presidenta del jurat.

 

Categoria B: públic en general

 

·        El premi consistirà en una dotació econòmica de 5.000 euros per a l'autor.

·        Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 50 fulls DIN A4 i màxima de 70, impresos a doble espai (Arial 11), enquadernats i numerats.

·         El jurat estarà format per set persones: Santiago Torres (periodista), Ramon Sistac (lingüista), Josep Anton Chauvell (escriptor), Maria José Piniés (professora), Pilar Tesa (directora d'exportació), José Zaragoza (jubilat) i Ramón Collado (professor i membre del patronat de la Fundació) com a president del jurat.

 

 

Categoria C: escolar

 

·        Pot optar al premi qualsevol persona matriculada en qualsevol centre educatiu en el curs 2009-2010 en els estudis d'ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mig, i amb edats compreses entre els 12 i els 19 anys complits.

·        El premi consistirà en una dotació econòmica de 2.000 euros per a l'autor i de 1.000 euros en llibres per al centre educatiu on l'autor estiga matriculat.

·        Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 20 fulls DIN A4 i màxima de 50, impresos a doble espai (Arial 11), enquadernats i numerats.

·        El jurat estarà format per set persones, no majors de 25 anys: Mariona Garriga, Pablo Quintillà, Anna Rodríguez, Adrià Sorribas, Maria Adserias, Sara Solans i Elena Marqués com a presidenta del jurat.

 
Articles relacionats


comentaris

No hi ha cap comentari a aquest article

comenta
El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de validació.