2. TICs amb TQ, a càrrec de Jep Ll. Ro.Ma.

 

Imagineu-vos una bola de cartró o porespan, d'uns cinquanta centimètres de diàmetre; en ella hi ha disposats una munió de cables elèctrics i de petits tubs, molt enxarxats a zones, que passen sota la pell de la seva superficie; també hi ha grups de zones concretes en la superficie de la bola, amb molta activitat elèctrica i electrónica; a més l'àrea d'uns 20 cm. per sobre de la superficie, està plagada d'ones radioelèctriques, i a més, algunes zones d'aquesta de 20cm, està molt activa amb el tràfec de mosques i altres insectes voladors; si a aixó hi sumem una bona colla d'altres petites boletes d'uns 0'05 cm. de diàmetre donant voltes a la bola gran a uns altre 50 cm de distància de la superficie, ja tenim una imatge de lo que està aguantant la pobre bola de cartó o porespan!...Aquesta imatge una metàfora molt extrapolada i reduccionista, una parèmia grotesca vaja!, de lo que està suportant el nostre planeta, la Terra, pel que fa a contaminació ambiental radioelèctrica, de radiofrecuencies, radiomagnètica, i també edàfica o dels sòls, atmosfèrica, acústica i lumínica..., tot i que moltes, per ser no onitzants, a petita escala almenys no es considera que ultrapassin els nivells considerats contaminans ni perillosos, per a la salut humana (!?)

Les emisions al M.A. (Medi Ambient) de les comunicacions de ràdio i televisió ja començaren ser considerades problemàtiques, a certs nivells, pel planeta, a partir de la segona mitat del s. XX., i segons científics, varen assolir els pics més alts en les darreres dècades del s.XX., amb l´us generalitzat de les noves TIC : telefonia mòbil, televisió per cable i sense fils, internet, xarxes altres, WiFi i altres medis i avenços tecnològics, començant a aparèixer correntment termes com: contaminació electromagnètica, soroll ambiental, però també quantums, fotons, ordinadors quàntics, etc ; i és que, els humans sóm proclius a la repetició o redundància, una i una altra vegada, i per aixó tenim un planeta amb molta contaminació! Que passarà pels cervells dels nous tecnòlegs?

De fet ja hi ha qui sap que el cervell humà –cúmul de reaccions bioquímiques que posibiliten la inteligencia humana- i la xarxa internet, o tanmateix els ecosistemes, són molt semblants...El físic i biòleg Ricard Solé expert en les anomenades xarxes complexes va dir, fa alguns anys, que el cervell i el genoma humà tenen propietats i una arquitectura molt similar a la xarxa d'internet; aixó ho va dir al seu llibre, "Xarxes complexes. Del genoma a internet" (Grup ed.62, ed.Empuries. 2009. 240 pgns), encara ben actual, sobre les similituds entre el genoma, internet, l'economia mundial o la xarxa elèctrica1, d'una manera molt entenedora i senzilla...

 

Cuanta novetat (?!) i esforç, quant!: aquest darrer terme no es refereix, aquí, a una quantitat, sinó que aixó mateix però mirat des del punt de vista de les radiacións electromagnètiques -que són  les ones de ràdio, les microones, els raigs T, la radiació infraroja, la llum visible, axí com també els raigs X, les radiacions ultraviolades i les gamma- les quals en la Teoria de les Partícules Elementals es considera que es deplacen en paquets, es a dir quantums, que són fotons, a més de ser també considerades com unes ones, aixó és que tenen dualitat de comportament i en funció de les circumstàncies es comportaràn com una ona o com una partícula, un fotó, es a dir que l'energia de les ones electromagnètiques està quantitzada; aquestes conclusions es varen desenvolupar desde principis del s.XX, i van donar la Teoria Quàntica que estudia les particules elementals i les propietats microscòpiques de la matèria...Darrerament s'està parlant molt dels ordinadors quàntics, es a dir, dels experimentals que utiltzen Tecnologies Quàntiques, amb les que es poden assolir velocitats vertiginoses de processament de dades :”...El 1996 el científic computacional Lov Grover va descobrir un algoritme quàntic -una forma de programar un ordinador quàntic- que podria provar un milió de possibilitats en només mil vegades més el temps necessari per provar una, i un bilió de possibilitats en només un milió de vegades el temps requerit per a una, i així en endavant, sense límit...“, diu David Deutsch2, professor de Física Cuàntica a l'Universitat d'Oxford i autor del llibre “la estructura dela realidad” (ed. Anagrama, col. Argumentos, 2006, 400pgns), i un ordinador de tals característiques podria ser molt útil per exemple pel que fa a una major seguretat en les operacions realitzades -a ningú li faria gràcia p.e. que ”hackegessin” els seus comptes bancàris o les dades de les seves consultes de Salut, o encara altres situacions i entorns que requereixin màxima seguretat-, aspecte discutit per alguns teòrics per qué també es considera que tals màquines poden trencar els codis d'encriptació més complexos, per lo que aquestes fures de les novísimes TIC, tardaran molt a ser a l'abast públic de tothom.

Però, encara que no els puguem emprar, no per aixó hem d'estar desinformats: per exemple, una notícia fresqueta, de fa uns dies, és que un laboratori de l'ICFO (Institut de Ciències Fotóniques) català, ha fet un pas gegantí pel que fa a transmissió quàntica d'informació: han pogut, per primer cop, aconseguir una xarxa quàntica híbrida, es a dir una xarxa entre dos nodes de naturalesa diferent, al fer que d'un núvol d´un element químic refredat a molt baixa temperatura amb làser, per medi de l'emissó d'un fotó, aquest transmeti informació a un cristall d'un altre element químic, alterat amb ions. Aquesta forma de transmetre la informació és radicalment diferent de la que s'utilitza correntment avui, en que la informació va per xarxes de fibra òptica en forma  de bits, que es generen i s'envien per medi de xips i circuits electrònics, en canvi en la quàntica, l'informació s'envia per medi de Qbits (bits quàntics) que ofereixen la possibilitat de molts possibles estats i major possibilitat de combinar-los per a contenir informació!. Aquests fenòmens serien compatibles amb les xarxes de telecomunicacions actuals, i obririen la porta a la transmissió de dades completament segures i altres aplicacions avançades, afirmen els autors de l'experiment: H.Riedmatten, N.Maring, P.Farrera i altres, segons informa la cadena tv catalana 3/24, que també diu que d'aquí a pocs anys, tots, entenguem o no les noves tecnologies, utilitzarem les basades en els fenòmens quàntics... 3

Es possible que al menys “coses” com aquesta notícia d'avui: “El BOE rebateja algunes comarques catalanes: Marisma, Nogal i Breña...En taules de dades publicades al Butlletí Oficial de l'Estat el Maresme s'ha convertit en Marisma, la Noguera en Nogal, la Garrotxa en Breña4 no passaren, si poguessim utilitzar-les?

Serà possible un món més net i segur en un futur, si emprem aquestes noves tecnologíes, encara que no siguem capaços d'entendre-les?

  • 1 -http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/ricard-sole-hi-ha-moltes-similituds-entre-el-genoma-i-les-xarxes/audio/982710/
  • 2  -www.project-syndicate.org/commentary/new-norms-to-prevent-cyber-conflict-by-joseph-s–nye-2017-08
  • 3 -Noticia del canal 3.24 de la TVcatalana: http://bit.ly/2A0EXqT  
  • 4 -http://www.ccma.cat/324/el-boe-rebateja-els-noms-dalgunes-comarques-catalanes-marisma-nogal-i-brena/noticia/2822841/                                  
                                                                                 


Jep Ll. Ro.Ma.
                                                                      Vallderoures, Novembre 2017

comentaris

No hi ha cap comentari a aquest article

comenta
El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de validació.