La divulgacio de les Ciencies, per Editorials i altres entitats editores

Avui  parlarem de ciencies en general i sobretot d'empreses editores de materies i temes científics en clau de divulgació. Aixó es aixins, perque este mes s'ha celebrat l'anomenada "Setmana de la Ciencia" arreu dels paīsos avançats tecnologicament, amb tota una bona restallera d'actes, conferències i altres activitats de caire científic,  que enguany ha tingut per "live motiv" lo tema : "La Taula Periódica de los Elements Químics" de Méndeleiev.
 

Entre les editores mès conegudes i pròximes amb aquestes característiques, hi ha l'editorial Cossetània que en el seu extens cataleg ens ofereix una colecció de llibres que capten l'atencio del lector encuriosit: es trata de les series de la colecció : "de cent en cent", en català, que tracten de cent temes diferentes de cada materia científica o tematica relacionada. Entre els titols d'aquesta colecció hi trobareu els seguents: "100 preguntes de fisica", "100 controversies de la biologia","100 molècules quimiques que han canviat (molt o poc) la història"," 100 enigmes cientifics sense resoldre (encara)", "100 curiositats de la medecina", " 100 preguntes filosofiques","100 gens que ens fan bumans","100 moments estelars de la ciència" o be ,"100 questions per entendre l'atmosfera", o encara i d'actualitat, dons enguany célebrem l'@ny dedicat al tema del llibre "100 curiositats sobre la Taula Periódica dels Elements Químics" , que son fruit de les plomes científiques d'autors com J.Mazon Bueno, David Bueno Torrens,  Xavier Duran, Daniel Closa, Oriol Quintana, Pascual Bernat, Josep Duran, Claudi Mans, Pep A.Vieta, Santi Alvarez, i encara altres títols i autors, experts tots ells en eixes feines divulgatives.; lo que constitueix un important esforç divulgatiu..., i lloable, sens dubte!!!

També podem parlar d'un gran grup editorial de carácter eminentemente divulgatiu, com l ' internacional i molt conegut grup RBA editors, que en el seu extens fons, en castellà, conté los coleccionables de la National Geográfic nordamericana, amb coleccións raderament editades com : "Un paseo por el cosmos" o "Los secretos del cerebro" o encara la colecció "Grandes ideas de la ciencia", totes elles amb mes de cincuenta titols , tot i que, en alguna colecció, es repetíxen; son productd'autors rs e la talla de Samuel Chao Chung, o Sheldon Lee G. ambdos Nobel de Fisica, o bé, Bernard Frois, o Manuel Lozano, o encara altres com Mariano Moles, o Juan Ignacio Cirac, Claudi Alsina, Enrique Gracian, Joaquín Navarro, Javier de Felipe, Gordon Shepherd,  Giacomo Rizzoletti, o be Gustavo Deco, Katdrina Evers, Pasko Rakic, Ranulf Romo, Marina Bentivoglio o Sten Grillner, R.Delgado, Carlos Roma... Cada colecció conte titols variats, amb enunciats tant interessants com: "la conciencia", "la naturaleza del espacio-tiempo cuántico", "universos paralelos", "los neutrinos", "la nanotecnologia", "la evolución del universo", o, "el origen de la vida en la tierra", "la Epigenética" i encara altres, a quin mes apasionant!!!


Algunes entitats editores publiquen exclusivament llibres sobre temes científics, ja sigui amb objectiu divulgatiu o plenament científic, com la Universitat  Oberta de Catalunya amb titols recents com : "El proyecto Montaigne; ensayistas afables de la comunicación" de X.Laborda Gil o be "Cultura visual y conocimiento cientifico" de F.J.Lopez Cantos, tots dos de la materia : Comunicació. O bé, l'Associació de Mestres Rosa Sensat com empresa editora, amb alguns llibres, darrerament publicats, molt interéssants dins la materia de Didáctica de la ciencia, com: "Neurociencia per a educadors" de D.Bueno Torrents.

Desde el 2009, es va produir un boom, a Espanya, de sortida de nous segells editorials de petit format, entre les que són majoria les anomenades editorials "independents" o "indies", com les barcelonines , Blackie Books la mes veterana, o Icària editorial, o Galaxia Gutemberg, o Plan B, àdhuc la Roig i Verd, o encara la més recent, la Shackleton Books, totes dedicades a temes divulgatius, entre altres mes literaris, amb titols tanrt interéssants com: "Experimentos de Ciencia improbable" i "Crónicas de Ciencia improbable" de P.Barthelemy, dins la Teoría de les ciències, o bé, "Medios de Comunicación, al servicio de quien?" de J. Gonzalez Pazos, o bé, "Deu aportacions catalanes a la ciencia actual" de T. Marqués i B, o "La ciencia pop" de León Gabriel, o àdhuc "#Fakeyou. Fake news i desinformació" de Simona Levi,  o encara "Caos y Complejidad" de Sergio de Regules, o bé, "la Ciencia de la Ciencia Ficcion. Cuando Hawking jugava al poker en el Enterprise" de M.Moreno i Jordi J. Pont, o "el arte de pensar" de Carlos J. Ruiz, este rader de la ed. Books 4Pocket dins la història de la filosofia.

Hi ha encara un grup de editores de mida  mitjana, que tenen seccións dedicades a temes científics i de caire divulgatiu, com la Editorial Blume, o la editorial Morata, o la efitorial Morera, o la Deusto editorial, o encara la Graó editorial i altres, amb titols com "Guía breve.50 temas de la ingenieria" de J.Trevelyan, o bé  "El espejismo de la educación ambiental" de S.Calvo i J.Gutierrez, o bé "Llegim l 'Univers.Astronomía útil" d'Antoni Bernal, o bé "Eso lo explica todo...algunas ideas de como funciona el mundo" de John Brockman, o encara "la ciencia que no se aprende en la Red. Modelos didácticos para el estudio de las ciencias a través de la arqueo" de Joan Santana Mestre; i per finalitzar estos llistats "Big Data. Conceptes, tecnologíes i aplicacions" de aa.vv. Ed. Libros de la catarata; o be "la visión del mundo de la Nueva Física" de Máx Planck, edició 2019 de la editorial Guillermo Escolar.

 

I, evidentement, me dixo al tinter moltes altres empreses editores que també publiquen titols dedicats a les ciències però per avui, me fa que son prous, per, al menos, començar a llegir temes de ciències...que llegisques de gust !!!

 

                         Jep Lluis Ro.Ma. i  Jos Dri Nir

                              Valderoures/Valderrobres

                                     Novembre 2019Articles relacionats


comentaris

No hi ha cap comentari a aquest article

comenta
El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de validació.