Poesia a la frontera de March Editor: La frontera és un concepte. I és una manera d’entendre el món...


El llibre que teniu a les mans, és fruit de la compilació per part de Santi Borrell dels treballs que 95 autors/es sense fronteres, han escrit en la llengua que millor reflecteixen els seus sentiments: en llengua castellana, aragonesa i,o catalana, sense tenir en compte els seus orígens i que millor que aquest treball; poesia a la frontera, esdevingui en el llibre que anyalment s’edita coincidint amb la Trobada d’autors al Matarranya.

March Editor
marcheditor.blogspot.com/

 

 

La frontera és un concepte. I és una manera d’entendre

el món.

Una frontera és el límit geogràfic imaginari entre dos països.

Abans de l’establiment de fronteres precises, hi havia terres

de ningú o neutrals entre els diferents territoris i els

elements del relleu físic, com les muntanyes o els rius,

actuaven de barrera entre les comunitats.

Moltes fronteres es van traçar per la força, sense comptar

amb el beneplàcit de la població i dividint ètnies i nacions.

Aquest fet ha estat la causa de nombroses guerres

al llarg de la història.

Altres conflictes es deuen al desig d’expansió d’un país,

que viola la frontera amb un altre.

El contraban i el tràfic organitzat desfan les fronteres.

El pitjor és quan l’individu incorpora la frontera i la fa seva

en tot allò que pensa. La frontera esdevé la marca d’una

alienació ferotge.

La frontera separa. A banda i banda, dues vides es desconeixen

i aquest llibre pretén lligar-les.

La traducció és, alhora, una frontera i la superació de la

frontera.

 

Ricard Ripoll.

 


POESIA A LA FRONTERA clama a la vibració lírica, èpica, dramàtica o divertida des d’un territori que comparteix la fraternitat amb totes les persones: el territori del cor. Les llengües s’unifiquen en un idioma comú, el de la solidaritat i l’enteniment, més enllà de variacions fonètiques o sintàctiques, pel damunt de les modalitats gramaticals que han generat la història i la distància. La màgia de la literatura, i especialment la de la poesia, consisteix en despertar unes emocions i provocar uns sentiments que alimentin l’ànsia interior de les persones. Per entendres i compartir. Aquest llibre assolirà vincular la ment desperta i el cor obert no tant sols dels autors, sinó també de tots el que tinguin la sort de gaudir dels seus poemes.

 

EM


POESÍA EN A BUEGA clama enta o tremito lirico, epico, dramatico u chuzón dende un territorio que comparte fraternidá con toz os umanos: o territorio d’o corazón. As luengas s’achuntan en un idioma común, o d’a solidaridá e d’o entendimiento, dillá de bariazions foneticas u sintauticas, por denzima de modalidaz gramaticals que han chenerato a istoria e a distanzia. A machia d’a literatura, más que más d’a poesía, consiste en esbellugar unas emozions e produzir unos sentimientos que alimenten l’angluzia profunda d’os umanos por entender-sen e compartir. Iste libro ba á aconseguir aunir o esmo dispierto e o corazón ubierto no solamén d’os autors, so que tamién de toz aquels que tiengan a fortuna d’espleitar d’os suyos poemas.


FN


POESÍA EN LA FRONTERA llama a la vibración lírica, épica, dramática o jocosa desde un territorio que comparte fraternidad con todos los humanos: el territorio del corazón. Las lenguas se reúnen en un idioma común, el de la solidaridad y el entendimiento, más allá de variaciones fonéticas o sintácticas, por encima de las modalidades gramaticales que han generado la historia y la distancia. La magia de la literatura, y especialmente la de la poesía, consiste en despertar unas emociones y provocar unos sentimientos que alimenten el ansia profunda de los humanos por entenderse y compartir. Este libro va a conseguir vincular la mente despierta y el corazón abierto no sólo de los autores, sino también de todos quienes tengan la fortuna de disfrutar de sus poemas.

FJAArticles relacionats


comentaris

No hi ha cap comentari a aquest article

comenta
El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de validació.