Poesia a la frontera

Santi Borrell

Editorial | March Editor
Any d'edició | 2011

Podeu demanar el llibre signat posant-vos directament en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte. Indiqueu el llibre i les vostres dades.

 El llibre que teniu a les mans, és fruit de la compilació per part de Santi Borrell dels treballs que 95 autors/es sense fronteres, han escrit en la llengua que millor reflecteixen els seus sentiments: en llengua castellana, aragonesa i,o catalana, sense tenir en compte els seus orígens i que millor que aquest treball; poesia a la frontera, esdevingui en el llibre que anyalment s’edita coincidint amb la Trobada d’autors al Matarranya.


March Editor
marcheditor.blogspot.com/

 

La frontera és un concepte. I és una manera d’entendre

el món.

Una frontera és el límit geogràfic imaginari entre dos països.

Abans de l’establiment de fronteres precises, hi havia terres

de ningú o neutrals entre els diferents territoris i els

elements del relleu físic, com les muntanyes o els rius,

actuaven de barrera entre les comunitats.

Moltes fronteres es van traçar per la força, sense comptar

amb el beneplàcit de la població i dividint ètnies i nacions.

Aquest fet ha estat la causa de nombroses guerres

al llarg de la història.

Altres conflictes es deuen al desig d’expansió d’un país,

que viola la frontera amb un altre.

El contraban i el tràfic organitzat desfan les fronteres.

El pitjor és quan l’individu incorpora la frontera i la fa seva

en tot allò que pensa. La frontera esdevé la marca d’una

alienació ferotge.

La frontera separa. A banda i banda, dues vides es desconeixen

i aquest llibre pretén lligar-les.

La traducció és, alhora, una frontera i la superació de la

frontera.

 

Ricard Ripoll